สาขาวัดหนองป่าพงในประเทศไทย

สาขาที่มีเว็บไซต์:

Wat Pah Nanachat
Bahn Bung Wai
Apher Warin Chamrab
Ubon Rachathani 34310
www.watpahnanachat.org

Wat Pah Sunan
Kanchanaburi
http://www.watpahsunan.org