ลูกศิษย์ต่างชาติ

๑. หลวงพ่อ สุเมโธ (ชาวอเมริกัน) - ๔๑ พรรษา (พ.ศ.๒๕๐๙) - Ajahn Sumedho
๒. หลวงพ่อ ปานขาว (ชาวลาว) - ๓๙ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๑) - Ajahn Bangkaw
๓. หลวงพ่อ เขมธัมโม (ชาวอังกฤษ) - ๓๕ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๕) - Ajahn Khemadhammo
๔. อาจารย์ ปสันโน (ชาวแคนาดา) - ๓๓ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๗) - Ajahn Pasanno
๕. อาจารย์ ธีรธัมโม (ชาวแคนาดา) - ๓๓ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๗) - Ajahn Tiradhammo
๖. อาจารย์ วีระธัมโม (ชาวแคนาดา) - ๓๓ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๗) - Ajahn Viradhammo
๗. อาจารย์ มิตซูโอะ (ชาวญี่ปุ่น) - ๓๒ พรรษา (พ.ศ.๒๕๑๘) - Ajahn Mitsuo Gavesako

 

Ajahn Chah with Western disciples
Contents: © Wat Nong Pah Pong, 2008 | Last update: June 2008