ติดต่อมรดกธรรมที่กรุงเทพฯ

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
โทร : 02-9337995, 02-9337996
โทรสาร: 02-9337996
E-Mail: dhamma@ajahn-chah.org

ติดต่อมรดกธรรมที่อุบลฯ

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท )

วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร: 0-4526-7563, 0-4526-8084
โทรสาร: 0-4526-8084

สมทบทุนเข้ากองทุนมรดกธรรมได้ที่

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อ “วัดหนองป่าพง โครงการมรดกธรรม”
เลขที่บัญชี 257-4-25058-1

2. ธนาณัติ สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
ในนาม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง วงเล็บมุมซอง สมทบเข้ากองทุนมรดกธรรม

logo